Seetha Lakshmana Hanumath sametha
Sree Kodhanda Rama Swami Temple, Veguru
Photo Gallery

Sikhara Prathistha